Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva observaţii despre Pravila aleasă a lui Eustratie Logofătul

Autor:
Publicația: Limba română, LX (1), p. 69-76
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Quelques remarques sur l’ouvrage Pravila aleasă (L’essentiel du code des lois) rédigé par le Chancelier Eurastratie (Eustratie Logofătul) (Manuscrit 41, Bibliothèque de l’Académie Roumaine, Filiale de Cluj-Napoca)]
Un examen attentif du manuscrit appelé L’essentiel du code des lois traduit et adapté par le Chancelier Eurastratie, révèle que la rédaction du document est antérieure à 1632, lui ou un copiste ayant introduit dans le corps du texte des passages concernant les degrés de consanguinité interdisant ou permettant le mariage.
Varlaam, le métropolite de Moldavie et personnalité de marque dans le développement de la littérature roumaine, semble avoir dressé le contenu du manuscrit.
Cuvinte-cheie:
  • Pravila aleasă, le métropolite Varlaam, le Chancelier Eurastratie, littérature juridique
  • Pravila aleasă, Varlaam, Eustratie Logofătul, literatură juridică
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: