Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din problemele lexicului moştenit în limba română (1) festucă

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (2), Secțiunea Viața cuvintelor, p. 163-170
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’article se préoccupe de l’étymologie du mot roumain festucă « nom de plante ». Le lexème a été considéré un élément populaire hérité du latin (à voir : Al. Philippide, Sextil Puşcariu, Vasile Ţâra et d’autres). En tenant compte des attestations repérables dans les sources textuelles du roumain, on peut dire que cette hypothèse n’est pas correcte: il s’agit plutôt d’un latinisme introduit dans les dictionnaires par les représentants du courant latiniste au début du 19e siècle.
Cuvinte-cheie:
  • lexicografie, etimologie, corpusuri electronice
  • lexicographie, étymologie, corpus électroniques
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

2Victor CelacLexicografia actuală şi corpusurile electronice LR, LIX (2), 207-2212010pdf
html
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
1Marius Sala, Jana Balacciu-MateiDerivate sau moștenite?SCL, XXXIV (4), 3111983
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
2I. ȘiadbeiLexicografia romînă și istoria cuvintelorLR, VI (6), 14-301957pdf
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: