Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexicografia actuală şi corpusurile electronice

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (2), Secțiunea Lexicografie, p. 207-221
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Dans l’article on se préoccupe de la possibilité de recourrir aux corpus des textes électroniques pour améliorer la pratique lexicographique du roumain. Le cas étudié est celui des archaïsmes et mots régionaux dans DEX.
Cuvinte-cheie:
  • lexicologie, lexicografie, corpusuri electronice, arhaisme, regionalisme
  • lexicologie, lexicographie, corpus électroniques, archaïsmes, régionalismes
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 1

244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: