Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Biblioteca naturii: realitate și metaforă în clasificarea botanică
  • The library of nature: reality and metaphor in the botanical classification

Autor:
Publicația: Diacronia, 11, Secțiunea Editorial, A155
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Rețeaua de metafore care învăluie cunoașterea științifică suscită astăzi interesul multor cercetători. O literatură de specialitate tot mai consistentă semnalează că gîndirea și exprimarea metaforică aduc științei atît beneficii cît și deservicii, astfel că obiectul principal al lucrării de față este de a sonda relevanța unor metafore generate de scris și potențate de prestigiul acestei tehnologii comunicative. Corelațiile și ramificările acestor matrice pot fi, la rigoare, cartografiate prin lectura textelor de referință. Interpretate ca noduri de rețea, operele fondatoare în știință au forța de a schimba traiectoria explorării științifice și a reconfigura felul în care înțelegem să ne raportăm la realitate. Întrucît asumarea sarcinii de a sonda arhitectura metaforică a tuturor textelor științifice de prim rang ar depăși cu mult mizele particulare ale lucrării de față, am preferat să reliefăm cîteva din matricele metaforice centrale ale tradiției scrisului pe care le regăsim în opera lui Carl von Linné, cu observația că, în posteritate, modelul clasic de categorizare impus în științele naturale de învățatul suedez a consolidat stabilitatea vocabularelor botanice vernaculare și a favorizat popularizarea și internaționalizarea multor denumiri științifice de plante. Axul în jurul căruia este organizată argumentarea este reprezentat de metafora bibliotecii.
  • The metaphorical network that permeates the scientific knowledge and discourse currently attracts the interest of many researchers. In the light of the growing body of references which reveal that the use of metaphor is both beneficial and detrimental to science, the aim of the present paper is to explore the relevance of some metaphors generated by writing and boosted by the prestige of this communicative technology. The close reading of the foundational texts in science would undoubtedly reveal their metaphorical architecture. If one considers them as nodes in a network, the major works of science act as inflection points that drive changes in the trajectory of scientific inquiry and (re)shape the way we understand reality. It clearly falls beyond the scope of this paper to chart the metaphorical map of the reference works in science. Instead, I choose to focus on the writings of Carolus Linnæus, the founder of modern classification in botany, in order to highlight his use of metaphors rooted in the tradition of writing. More precisely, I approach the library metaphor in order to show that the Linnæan conceptualization of nature as a library acted as the testing ground for his theories, accelerated the internationalization of many scientific plant names and consolidated the stability of the vernacular botanical terminologies.
Cuvinte-cheie:
  • bibliotecă, metaforă, taxonomie botanică, nomenclatură binomială, lingvistica textului
  • library, metaphor, botanical taxonomy, binomial nomenclature, text linguistics
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO