Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cercetări lingvistice interacademice ungaro-române asupra comunităţilor româneşti din Ungaria: rezultate şi perspective după 25 de ani

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXX (2), Secțiunea Dialectologie. Geolingvistică. Onomastică. Fonetică, p. 241-250
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Hungarian-Romanian bilateral academic linguistic investigations on the Romanian communities in Hungary: results and perspectives after 25 years]
Bilateral academic linguistic investigations on the Romanian communities in Hungary started in 1993. Other dialectal and sociolinguistic research on the Romanian nationality in Hungary draws back several decades before. The bilateral academic collaborations function between the Hungarian Academy of Sciences (Research Institute for Linguistics, Budapest) and the Romanian Academy (separately with the “Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” Institute of Linguistics, Bucharest and the “A. Philippide” Institute of Romanian Philology, Iassy). The present paper summarizes the results of these joint projects and introduces the ongoing ones. In the first part of the paper the focus is on the outcomes of the Romanian dialectal data collections carried out in nine settlements of the historical Romanian nationality group (see Marin–Mărgărit 2005, 2013). Next, the results of the socio-cultural analysis of the Romanian diaspora in Budapest are presented (see Ichim–Olariu 2013). Finally, research tasks of the ongoing “Dictionary of Regional Romanian Spoken in Hungary” project are outlined.
Cuvinte-cheie:
  • româna vorbită în Ungaria, naţionalitate, superdiversitate, metode de colectare a datelor, analiză socio-culturală
  • spoken Romanian in Hungary, nationality, super-diversity, data collection methods, socio-cultural analysis
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: