Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale variației morfologice substantivale în graiurile dacoromâne din Vojvodina

Autor:
Publicația: „Cuvinte potrivite”. Omagiu doamnei Maria Marin la aniversare, p. 405-411
ISBN:978-973-27-2379-1
Editori:Daniela Răuțu, Adrian Rezeanu, Dana-Mihaela Zamfir
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].