Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A Research Project about the Romanian Immigrants in Turin (Italy)

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (1), p. 159-163
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:In this article we describe very briefly the objectives and the achievements of the project Romanian Immigrants in Turin. A Cultural – Anthropological Approach. Our research refers to the Romanians who left Romania for a better financial situation after 1989. We concentrate our observations on the Romanian community in Turin (Italy).
Cuvinte-cheie:Romanian immigrants, Turin, cultural associations
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: