Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Variabilitate şi schimbare lingvistică – cercetare sociolingvistică cantitativă-calitativă-longitudinală asupra bilingvismului român-maghiar la românii din Ungaria (1990–2000–2010)

Autor:
Publicația: Cultură și identitate românească - Tendințe actuale și reflectarea lor în diaspora, Secțiunea Lingvistică
ISBN:978-973-703-953-8
Editori:Ofelia Ichim; Luminița Botoșineanu, Daniela Butnaru, Marius-Radu Clim, Florin-Teodor Olariu, Elena Tamba
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:This article will present the research design of the different studies on Romanian–Hungarian bilingualism, language shift in Hungary. For the sociolinguistic studies presented here there were collected data in 1990, 2000 and 2010 with participant observation, sociolinguistic interview and within it a guided conversation, questionnaires on language use, a self-report test on language proficiency, and a word-test. The total number of the subjects of the three data collections are 361, and 33 subjects had been interviewed three times. In my study I would like to argue, the qualitative, quantitative and longitudinal study results are additional and complementary on the description of the course and speed of the process of language shift in a bilingual community, which is greatly influenced by several factors (e.g. social, historical, demographic, linguistic, etc.).
Cuvinte-cheie:language shift, sociolinguistic interview, longitudinal study, indigenous community, Hungarian-Romanians
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

3Ofelia IchimA Research Project about the Romanian Immigrants in Turin (Italy)Phil. Jass., VII (1), 159-1632011pdf
html
4Florin-Teodor OlariuRomânii din Torino – comportament şi atitudini (socio)lingvistice în mediu aloglotPhil. Jass., VI (2), 219-2292010pdf
html
31John J. GumperzDiscourse StrategiesCambridge University Press1982
36William LabovSociolinguistic PatternsUniversity of Pennsylvania Press; Blackwell1972

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: