Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Relația dintre teorie și realitate la Eugeniu Coșeriu și José Ortega y Gasset
  • The relation between theory and reality in Eugeniu Coșeriu and José Ortega y Gasset

Autor:
Publicația: Diacronia, 10, Secțiunea Eseu, A149
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Folosind ca pretext un citat despre teorie atribuit lui José Ortega y Gasset (1883– 1955), citat pe care Eugeniu Coșeriu (1921–2002) l-a reprodus deformat într-o prelegere ținută în limba română (în 1992), îmi propun—dincolo de identificarea lucrării filosofului spaniol din care a fost extras citatul în cauză—să fac o prezentare a concepțiilor celor doi savanți cu privire la raportul dintre teorie și realitate sau, altfel spus, dintre teorie și faptele investigate. La prima vedere, cele două concepții par similare, cu atît mai mult cu cît cei doi gînditori dau frecvent impresia că aparțin aceleiași mari familii de gîndire. Voi încerca să arăt aici în ce puncte sînt convergente, respectiv divergente cele două viziuni, evidențiind, totodată, unele consecințe care derivă din ele, de interes și pentru filosofia limbajului.
  • Taking as a starting point a quote about theory attributed to José Ortega y Gasset (1883–1955), a quote which Eugeniu Coșeriu (1921–2002) reproduced distorted in one of his lectures delivered in Romanian (in 1992), I aim—apart from identifying the Spanish philosopher’s work from which the respective quote was extracted—at making a presentation of the two scholars’ conceptions regarding the relation between theory and reality or, better said, between theory and the facts investigated. At first sight, the two conceptions look similar, especially since the two thinkers frequently create the impression of belonging to the same grand family of thinking. I will try to show in this article both the convergent and the divergent aspects of their conception, also pinpointing some consequences which derive from them, of interest for the philosophy of language, as well.
Cuvinte-cheie:
  • lingvistică, filosofie, teorie, realitate, studiu empiric
  • linguistics, philosophy, theory, reality, empirical study
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO