Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Influența lui Robin George Collingwood asupra lui Eugenio Coseriu

Autor:
Publicația: Flores philologiae – omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Secțiunea Studii, p. 442-460
Editori:Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc, Florin Faifer
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:R.G. Collingwood is an English philosopher and historian who is reffered to by Coseriu a few times, mainly when he mentions the way in which history has to be interpreted. Despite the relatively few references, we are entitled to believe (and this is what we try to prove here) that Collingwood’s influence on Coseriu was greater than assumed, at least by the fact he confirms – through the ideas found in his books – a series of Coseriu’ intuitions and principles.
Cuvinte-cheie:E. Coseriu, R.G. Collingwood, history, philosophy of language, hermeneutics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 3

128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
2Eugen MunteanuComponenta aristotelică a gîndirii lingvistice coșerieneAUI, XXXVII-XXXVIII, 731991-1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: