Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Contribuția tiparului din Ţările Române, în secolul al XVI-lea, la constituirea normei literare

Autor:
Publicația: Transilvania. Serie nouă, XLII (1), Secțiunea Istorie și studii culturale
p-ISSN:0255-0539
Editura:Centrul Cultural Interetnic Transilvania
Locul:Sibiu
Anul:
Rezumat:[The Contribution of Printing in the Romanian Countries of the 16th century at the establishment of the literary norm]
Print was received with understanding and interest in the Romanian Countries. The craft came to us from the West and was organized by the Slavs. Beginning in Târgovişte, just seventeen years from the first printing with Slavic letters, the art of printing will play a decisive role in spreading and fixing of the supra-dialectal norms. Copies of the books printed in the sixteenth century, in Wallachia, have been found in some churches in Transylvania and Moldavia, but also in Bulgaria, Serbia and Mount Athos. The essence of speech tends to become, the essence of the written language tends to immutability, in conclusion the norms of spoken language are generated and fixated by the written language.
Cuvinte-cheie:first printings, Sixteenth Century, Slavic letters, Wallachia, Moldavia, Mount Athos
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
195Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
23Ștefan CiobanuIstoria literaturii române vechiImprimeria Națională; Editura Eminescu1947; 1989

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: