Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aproximarea unor concepte juridice specifice în traducerea juridică

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LXI, p. 33
Studia linguistica et philologica in honorem Constantin Frâncu
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The process of legal translation implies, on the part of the translator, an interdisciplinary (legal and lingustic) comparative-contrastive approach of the legal and cultural contexts brought into contact. The present paper aims at analysing a series of lexical units and of the related legal concepts in Romanian and Italian by discussing the meanings specific to the legal vocabulary of each of the two languages involved.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

33Magda Jeanrenaud
  • Universaliile traducerii
  • Universalien des Übersetzens
Editura Polirom; Frank & Timme Verlag2006; 2014
43Roger T. BellTeoria şi practica traduceriiPolirom2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: