Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Traducerea: între ce se poate traduce și ce trebuie tradus
  • Translation: between what can be translated and what must be translated

Autor:
Publicația: Diacronia, 3, A38
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Pornind de la o tulburătoare interpretare a lui Jacques Derrida, studiul de față își propune să investigheze și încearcă să explice blocajul ce intervine în versiunile englezești, franceze și românești (semnate de Antoine Berman, Alexis Nouss, Steven Rendall, Catrinel Pleșu etc.) ale celebrului text al lui Walter Benjamin, Die Aufgabe des Übersetzers, atunci cînd traducătorii transpun în cele trei limbi țintă cele două citate cuprinse în acesta: un citat din Mallarmé, lăsat netradus de Benjamin însuși, și un altul, din Pannwitz. Într-un fel sau altul, ambele citate au o formă discursivă ce lasă să se întrevadă o sintaxă ce se abate deliberat de la normă, ca și cum ar fi deja niște „traduceri”. Analiza mai pune în evidență și comportamentul (cumva o dominantă a psihologiei traducătorilor?) celor ce au transpus textul benjaminian, comportament marcat de obsesia lizibilității văzută ca o trăsătură congenitală a oricărei traduceri, chiar și atunci cînd textul original nu tinde spre aceasta. De unde și dilema, dureroasă, legată de spinoasa chestiune a intenționalității textului (nu doar de tradus)...
  • Starting from a disconcerting interpretation of Jacques Derrida, our analysis aims at investigating and also tries to explain the blockage which appears in the English, French and Romanian translations (signed by Maurice de Gandillac, Antoine Berman, Laurent Lamy, Alexis Nouss, Harry Zohn, Steven Rendall, Martine Broda, Catrinel Pleșu etc.) of a well-known text of Walter Benjamin, Die Aufgabe des Übersetzers, when translators transpose in their target languages the two quotations given by Benjamin: one of Mallarmé, left untranslated in the source text, and another, signed by Pannwitz. The fact is that both quotations have something in common: a discoursive form which results from an unusual syntax, as if they were already, in a certain sense, „translations”. As if the translators feared—a feature of the translator’s psychology?—not to render their text sufficiently accessible, even when the source text is not intended to be accessible. Hence the painful dilemma of the intentional fallacy (not only of the text to be translated).
Cuvinte-cheie:
  • traductologie, intenționalitate, skopos, coerență, (in)traductibilitate, sintaxă, poetică
  • translation, intentional fallacy, skopos, (un)translatability, coherence, syntax, text poetics
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO