Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Termeni „tereştri” într-o versiune românească a Eneidei

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VI (1), p. 87-97
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:The Romanian version of Aeneid due to the late professor G. I. Tohaneanu represents a remarkable translation achievement. For the „archaic spirit” to reverberate, the translator has used the lexical elements and grammatical forms that are specific to early Romanian language as well as popular non-literary terms. The paper presents some of these lexemes grouped as „terrestrial” terms.
Cuvinte-cheie:traducere, terestru, regionalism
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

43Roger T. BellTeoria şi practica traduceriiPolirom2000
34Eugene A. Nida, Charles N. TaberThe Theory and Practice of TranslationE.J. Brill1969

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: