“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Istoria literaturii române vechi

Author:
Publisher:Imprimeria Națională; Editura Eminescu
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 24

4Galaction VerebceanuConsiderații filologice asupra manuscrisului SandipaPhilM, LXI (3-4), 492019pdf
0Mare AndradaȘtefan Aug. Doinaș - Renaissance poetry and the psalmsJRLS, 14, 395-3992018pdf
1Daiana FelecanConfigurații structural-semantice în exordiul și în perorația omiletică. Predicile Cuvînt de învățătură la Dumineca Lăsatului de Brînză (Didahii), de Antim Ivireanul și Predica în Duminica dinaintea Marelui Post, de Nicolae SteinhardtChivu, 219-2342017
0Radu DrăgulescuContribuția tiparului din Ţările Române, în secolul al XVI-lea, la constituirea normei literareTransilvania, XLII (1)2016pdf
html
0Ioana Moldovanu-CenușăSurse interne ale traducerii Vechiului Testament din Biblia de la București (1688). I. Palia de la Orăștie (1582)Phil. Jass., XI (2), 1032015pdf
0Maria Lupu
  • O imagine a cărții în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I–IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu
  • An image of the book in Notes on Manuscripts and Old Books in Moldavia, I–IV, a corpus edited by I. Caproșu and E. Chiaburu
Diacronia, 2, A242015pdf.ro
pdf.en
0Elena-Cristina PopaUn document de consolidare a limbii române literare – Biblia de la București (1688)Explorări, III, 3572014pdf
2Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
1Eugen PavelModelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneştiRITL, VII (1-4), 232013pdf
1Luisa Valmarin„Vămile văzduhului” de la mitologie folclorică la fragment narativRITL, VII (1-4), 592013pdf
0Maria MocanuO imagine a cărții în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei. I- IV, un corpus editat de I. Caproşu şi E. ChiaburuAUI, LIX, 183-1932013pdf
4Eugen MunteanuA Brief History of the Romanian Biblical TraditionBibl. Jass., 3, 152012pdf
html
1Eugen PavelLes sources de la traduction du Nouveau Testament de 1648Syn. Roum., 7, 305-3242012pdf
html
11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
2Alexie CojocaruRegăsirea unei opere pierdute: Octoihul românesc al mitropolitului Dosoftei al MoldoveiLR, LX (1), 33-462011pdf
html
1Elena SpiridonAspecte ale receptării vieții și activității Mitropolitului Veniamin CostacheExplorări, I, 3672011pdf
0Elena FireaBiserică şi societate reflectate în producţia de carte manuscrisă în Moldova secolelor XV–XVI (I)AB, XVII (2)2010pdf
0Hans DamaDas Bild der Zigeuner in Ion Budai-Deleanus ŢiganiadaPhil. Jass., VI (2), 179-1902010pdf
html
3Dragoș MoldovanuFinalitatea textelor slavo-române intercalate din Evul Mediu românescTDR, I, 103-1232009pdf
html
0Alisa CozmuliciInterpretarea Istoriei ieroglifice din perspectiva baroculuiRLSL, L (3-4), 202008pdf
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
1Sergiy LuchkanynRomânii şi Academia Kievo-Moviliană de-a lungul istorieiRom. major.2007pdf
html
0Sergiy LuchkanynFilologia română la Kiev : trecut şi presentPhil. Jass., II (2), 247-2552006pdf
html
1Sergiy LuchkanynGramatica slavonă a lui Meletie Smotriţky şi dezvoltarea lingvisticii româneşti în secolele XVII-XVIIIComun. intercult.2006pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].