Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Noi precizări cu privire la subdialectul maramureşean

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 119
ISBN:978-973-109-517-2
Editori:Veronica Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 10

185Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
219Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
14Ion GhețieCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneSCL, XV (3), 3171964
14Romulus TodoranNoi particularități ale subdialectelor dacoromîneCL, VI (1), 431961
48Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
116Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
26Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor daco-romîneLR, V (2), 381956
16Emil PetroviciRepartiția graiurilor dacoromîne pe baza Atlasului lingvistic romînLR, III (5), 51954
7Dimitrie MacreaProbleme de foneticăEditura Academiei1953
81Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: