Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The romanian deictic particle -A to pronouns and pronominal adjectives – between allomorph of stem and flective

Autori:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 3, p. 516-527
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 13

37G. G. NeamțuStudii și articole gramaticaleNapoca Nova2014
376Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
122Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
98G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
88Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
205Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
132D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
215Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
25G. GruițăAcordul în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1981
4Georgeta CiompecObservații asupra particulelor adverbiale din limba românăLR, XXIX (2), 851980
80Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
21Alexandru GraurGramatica aziEditura Academiei1973
79Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: