Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Alexandru Gafton – o personalitate a filologiei româneşti

Autor:
Publicația: Alexandru Gafton: Un filosof al cuvîntului, p. 71
ISBN:978-606-772-139-3
Editori:Petre Gheorghe Bârlea
Editura:Editura Bibliotheca
Locul:Târgovişte
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

2Alexandru GaftonRenaşterea filologieiRITL, VII (1-4), 452013pdf
9Alexandru GaftonBiblia de la 1688. Aspecte ale traduceriiTDR, II, 49-722010pdf
html
6Alexandru GaftonPrincipiul diacronic în edificarea normei literareControverse, I, 3472010pdf
64Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
4Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: