Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Expresii semantice ale perfectului simplu în psaltirea Bibliei de la Bucureşti

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, I, p. 313
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:One of the most important written monuments of old Romanian is the Bucharest Bible of 1688. It was the first complete translation of the Bible into Romanian (Old Testament; New Testament and Apocrypha), ordered and patronized by Șerban Cantacuzino.
In the present study, we refer only to a part of this momentous work – the Book of Psalms, which, in the 1688 version, contains 150 psalms, attributed to King David.
In the analysis of the language used in the psalms, we have focused mainly on the verb complexity, namely, on the usage of the simple past, which displays a series of various grammatical and semantic values conferring special charm to the entire text.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

382Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
103Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: