Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On Pseudoclefts, Specificational Sentences, and Agreement in Romanian

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LXIII (3), p. 297-313
Romance Microvariation / Microvariation dans les langues romanes
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Clefting and pseudoclefting are focalizing strategies, in which a constituent is focused by rephrasing a simpler sentence. In contemporary Romanian, only pseudocleft sentences are used. They are a subtype of specificational sentences. In this article we describe a few properties of pseudoclefts and specificational sentences in Romanian, from a contrastive perspective. We present the patterns of agreement in specificational, as well as in other types of copular sentences and present several previous analyses of agreement in specificational sentences. Then we propose our own hypothesis, which takes into account the richness of feature marking of the two DPs involved in a copular sentence.
Cuvinte-cheie:pseudoclefts, specificational sentences, agreement, focalizing strategies, copular sentences
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: