“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Graiul din Țara Oașului

Author:
Publisher:Atelierele Socec
Place:București
Year:

Citations to this publication: 22

0Victorela NeagoeDespre desinenţa dialectală -i la persoana 1 şi a 3-a sg. a imperfectului indicativLR, LXVI (3), 3772017pdf
2Iulia MărgăritDerivate discutabileSIL5, 1292015pdf
0Maria MarinCâteva particularităţi ale graiurilor dacoromâne din sud-estul Ucrainei şi Caucaz din perspectiva concepţiei lui Sextil Puşcariu despre ariile lateraleCSP, II, 217-2282015pdf
1Mihaela Mariana Morcov, Daniela Răuțu, Dana-Mihaela ZamfirAlternanţe vocalice secundare în flexiunea verbală românească. Tipuri istorice şi repartiţia lor în graiurile dacoromâne (I)CSP, II, 262-2932015pdf
1Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
0Iulia MărgăritUnitatea limbii române (noi argumente)SID15, 2352014pdf
7Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
4Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Iulia MărgăritDespre suprapunerea valorică a unor prefixe des- / ne- LR, LXII (1), 312013pdf
html
1Iulia MărgăritO veche relaţie prefixală. a- / în- şi reflexele ei în lexicul dialectalSID14, 2622012pdf
6Oliviu FelecanObservaţii referitoare la unele supranume colective din nord-vestul RomânieiDirecții, II, 2192012pdf
0Teofil TeahaDin lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)SID14, 3792012pdf
0Vasile FrățilăNote lexicale şi etimologiceLR, LXI (3), 3212012pdf
html
0Mihaela GrigoreanExercice d’herméneutique transdisciplinaire de quelques toponymes du Pays d’OaşICONN 1, 4412011pdf
html
3Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne în secolul al XIX-lea LR, LX (2), 162-1762011pdf
html
0Ancuța NegreaLa terminologie des nocesAUV, VII2009pdf
0Mirela Zamilia DanciuDiftongii din graiurile româneşti de la sud-vest de TimişoaraPhil. Ban., III (2), 22-282009pdf
html
2Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
8Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
0Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
60Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].