Articol
Diacronia 9, 7 mai, 2019, art. A133 (p. 1–8)https://doi.org/10.17684/i9A133ro

Forme și funcții ale limbajului vag în rezumate ale unor articole publicate în reviste științifice

Gabriela Cusen

Afiliații

Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor 29, 500036 Brașov, România

Istoric

Primit: 5 septembrie 2018
Acceptat: 3 octombrie 2018
Publicat: 7 mai 2019

Cuvinte-cheie

rezumate ale articolelor din reviste academice
limbaj vag
componente IMRaD

Rezumat

Această lucrare raportează o investigație exploratorie a componentelor (engl. moves) IMRaD ale rezumatelor (Introducere, Metodă, Rezultate și Discuții) care demonstrează gradul de informare în termeni de explicabilitate referențială a textelor academice și utilizarea limbajului vag în rezumate ale articolelor publicate în reviste academice în 2010 și 2011. Domeniile de cercetare asupra cărora se concentrează aceste articole și rezumatele lor sînt: limbă și lingvistică, literatură și studii culturale. Analiza datelor, bazată pe un cadru de analiză existent (Cutting, 2012), a arătat că autorii folosesc limbaj vag—de exemplu, substantive cu sens generic, mecanisme de eschivare (hedging devices), cuantificatori vagi etc.—și că rezumatele constau în principal din componentele introducere și discuții. Rezultatele cercetării asupra redactării rezumatelor articolelor științifice pot fi de folos atît cercetătorilor debutanți care publică astfel de articole, cît și cadrelor didactice universitare care le îndrumă activitatea.

Linkuri

 • Text complet (în română; 8 p., 136 KB)
 • Referințe și citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Cusen, G. (2019). Forme și funcții ale limbajului vag în rezumate ale unor articole publicate în reviste științifice, Diacronia 9 (7 mai), A133 (1–8), https://doi.org/10.17684/i9A133ro
  BibTeX:@ARTICLE{cusen2019,
   author = {Gabriela Cusen},
   title = {Forme și funcții ale limbajului vag în rezumate ale unor articole publicate în reviste științifice},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2019},
   month = {mai},
   number = {9},
   eid = {A133},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i9A133ro},
   pages = "(1–8)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/9/A133/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2019 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1333 / 1511 / 2844

 • Descărcări (text complet): 1580 / 1606 / 3186