Articol
Diacronia 8, 7 octombrie, 2018, art. A120 (p. 1–8)https://doi.org/10.17684/i8A120ro

Hidronime din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș

Adelina Emilia Mihali

Afiliații

Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Str. Emil Racoviță 21, 400165, Cluj-Napoca, România

Istoric

Primit: 6 iulie 2018
Acceptat: 26 iulie 2018
Publicat: 7 octombrie 2018

Cuvinte-cheie

toponim
hidronim
antroponim
nume de familie
model toponimic

Rezumat

Articolul este o analiză a hidronimelor din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș, fiind parte a unei cercetări mai ample asupra toponimiei maramureșene. Amplasat într-o zonă deluroasă, la poalele munților Gutîi, pe cursul rîului Mara, hotarul celor patru localități componente ale comunei, Breb, Hoteni, Sat-Șugatag și Ocna Șugatag, se caracterizează printr-o vastă rețea hidronimică, văi și izvoare, afluenți ai Marei, dar și fîntîni, lacuri și mlaștini. Corpusul lucrării a fost extras din materialul toponimic cules prin anchete de teren, nepublicat pînă în prezent. Numele topice sînt tratate individual, pentru fiecare hidronim precizîndu-se răspunsurile informatorilor, formele diferite, dacă este cazul, precum și date suplimentare, cunoscute de noi, Ocna Șugatag fiind localitatea noastră natală. Scopul acestui demers este stabilirea etimologiei hidronimelor din arealul cercetat. Pentru o privire de ansamblu asupra hidronimiei și a antroponimiei care stă la baza ei, indicăm și ariile de răspîndire ale unor nume topice, limitîndu-ne însă la Transilvania, precum și frecvența numelor de familie pe județ. În urma analizei etimologice a toponimelor care denumesc ape, acestea sînt clasificate din punct de vedere structural, pentru a ilustra modelele sintactico-morfologice identificate. Concluzia noastră susține faptul că hidronimele din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș, reflectă relațiile de proprietate, precum și caracteristicile geomorfologice și geologice ale locului.

Linkuri

 • Text complet (în română; 8 p., 297 KB)
 • 4 referințe și o citare în BDD
 • Formate de citare
  Text:Mihali, A. E. (2018). Hidronime din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș, Diacronia 8 (7 octombrie), A120 (1–8), https://doi.org/10.17684/i8A120ro
  BibTeX:@ARTICLE{emilia mihali2018,
   author = {Adelina Emilia Mihali},
   title = {Hidronime din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2018},
   month = {octombrie},
   number = {8},
   eid = {A120},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i8A120ro},
   pages = "(1–8)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/8/A120/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2018 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1477 / 1272 / 2749

 • Descărcări (text complet): 1862 / 1578 / 3440