Adelina Emilia Mihali

Adelina Emilia Mihali

Adelina Emilia Mihali este cercetător științific doctor la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Este licențiată a Universității de Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere, secția limba și literatura română–etnologie, doctor în filologie al Universității de Vest, Timișoara (conducători științifici: prof. univ. dr. Vasile Frățilă, prof. univ. dr. Mihai Radan). Teza Toponimia maramureșeană. Valea superioară a Vișeului a fost publicată în 2015 la Editura Mega, Cluj-Napoca.

A participat la mai multe simpozioane și sesiuni de comunicări, în țară și în străinătate, pe teme de onomastică. A publicat studii și articole în reviste de specialitate și în volume colective.

A fost membru în grantul CNCSIS pentru constituirea unei echipe de cercetare independente Onomastica din spaţiul public românesc actual: studiu socio- şi psiholingvistic, director prof. univ. dr. Oliviu Felecan (2010í2013).

Texte publicate în „Diacronia”

RecenzieDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A152
Teodor Oancă, Contribuții onomastice, Editura Grafix, Craiova, 2018, 196 p.

ArticolDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A120
Hidronime din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)