Adelina Emilia Mihali

Adelina Emilia Mihali

Adelina Emilia Mihali este cercetător științific doctor la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Este licențiată a Universității de Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere, secția limba și literatura română–etnologie, doctor în filologie al Universității de Vest, Timișoara (conducători științifici: prof. univ. dr. Vasile Frățilă, prof. univ. dr. Mihai Radan). Teza Toponimia maramureșeană. Valea superioară a Vișeului a fost publicată în 2015 la Editura Mega, Cluj-Napoca.

A participat la mai multe simpozioane și sesiuni de comunicări, în țară și în străinătate, pe teme de onomastică. A publicat studii și articole în reviste de specialitate și în volume colective.

A fost membru în grantul CNCSIS pentru constituirea unei echipe de cercetare independente Onomastica din spaţiul public românesc actual: studiu socio- şi psiholingvistic, director prof. univ. dr. Oliviu Felecan (2010í2013).

Articles published in “Diacronia”

Book reviewDiacronia 10, November 7, 2019, A152
Teodor Oancă, Contribuții onomastice, Editura Grafix, Craiova, 2018, 196 p.

ArticleDiacronia 8, October 7, 2018, A120
Hydronyms in Ocna Șugatag commune, Maramureș county

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)