Editorial
Diacronia 8, 7 octombrie, 2018, art. A113 (p. 1–10)https://doi.org/10.17684/i8A113ro

Considerații asupra unor forme ale verbului a fi: sum și sunt

Gheorghe Chivu

Afiliații

 • Facultatea de Litere, Universitatea din București, Str. Edgar Quinet 5–7, Sector 1, 010017 București, România
 • Academia Română, Calea Victoriei 125, Sector 1, 010071 București, România

Istoric

Primit: 4 iunie 2018
Acceptat: 9 iunie 2018
Publicat: 7 octombrie 2018

Cuvinte-cheie

limbă română literară
normă literară
forme verbale culte
sum
sunt

Rezumat

Istoria formelor verbale sum și sunt, introduse în scrisul literar de școala latinistă ardeleană, pune în evidență un proces sinuos de elaborare a unor norme de tip cult în cadrul românei literare moderne. Deloc linear, acest proces a fost influențat concomitent de două tendințe, nu totdeauna convergente, manifestate în scrisul românesc de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea pînă la începutul secolului al XX-lea: utilizarea unor forme culte, preluate din latină sau modelate după tipare latinești, respectiv revitalizarea unor fenomene lingvistice cu circulație regională, considerate moștenite din latină.

Propuse inițial ca rostiri literare, cele două forme au fost acceptate și utilizate mult timp ca grafii etimologizante corespunzătoare lui sîm, respectiv suntu, atestate în zone dialectale cu caracter conservator. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea (sum), respectiv în primele decenii ale secolului al XX-lea (sunt), cele două grafii au redevenit norme ortoepice, în condițiile predominanței tradiției fonologice în scrisul românesc.

Linkuri

 • Text complet (în română; 10 p., 176 KB)
 • 14 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Chivu, Gh. (2018). Considerații asupra unor forme ale verbului a fi: sum și sunt, Diacronia 8 (7 octombrie), A113 (1–10), https://doi.org/10.17684/i8A113ro
  BibTeX:@ARTICLE{chivu2018,
   author = {Gheorghe Chivu},
   title = {Considerații asupra unor forme ale verbului a fi: sum și sunt},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2018},
   month = {octombrie},
   number = {8},
   eid = {A113},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i8A113ro},
   pages = "(1–10)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/8/A113/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2018 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1569 / 1384 / 2953

 • Descărcări (text complet): 2086 / 1802 / 3888