Gheorghe Chivu

Gheorghe Chivu

Profesor la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti şi cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române.

Este preocupat de problemele vechiului scris românesc şi ale evoluţiei limbii române literare.

A participat la elaborarea Istoriei limbii române literare. Epoca veche (1532-1780) (1997), a Dicţionarului împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760) (1992) şi a redactat prima lucrare consacrată etapelor de început ale stilurilor limbii noastre de cultură (Limba română de la primele texte până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Variantele stilistice, 2000).

A lucrat la elaborarea primei ediţii integrale a documentelor şi însemnărilor româneşti păstrate din secolul al XVI-lea (1979), a publicat în ediţii critice academice primul text juridic bisericesc, Pravila lui Coresi (1982), cea mai veche culegere de “cărţi poporane”, Codex Sturdzanus (1993) şi două dintre vechile scrieri lingvistice româneşti, primul dicţionar original al limbii române, Dictionarium Valachico-Latinum (2008), şi prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină, Institutiones Linguae Valachicae (2001).

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 14, 12 decembrie, 2021, A188
Dictionarium Valachico-Latinum, primul lexicon bilingv original din scrisul românesc

EditorialDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A113
Considerații asupra unor forme ale verbului a fi: sum și sunt

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)