Gheorghe Chivu

Gheorghe Chivu

Profesor la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti şi cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române.

Este preocupat de problemele vechiului scris românesc şi ale evoluţiei limbii române literare.

A participat la elaborarea Istoriei limbii române literare. Epoca veche (1532-1780) (1997), a Dicţionarului împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760) (1992) şi a redactat prima lucrare consacrată etapelor de început ale stilurilor limbii noastre de cultură (Limba română de la primele texte până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Variantele stilistice, 2000).

A lucrat la elaborarea primei ediţii integrale a documentelor şi însemnărilor româneşti păstrate din secolul al XVI-lea (1979), a publicat în ediţii critice academice primul text juridic bisericesc, Pravila lui Coresi (1982), cea mai veche culegere de “cărţi poporane”, Codex Sturdzanus (1993) şi două dintre vechile scrieri lingvistice româneşti, primul dicţionar original al limbii române, Dictionarium Valachico-Latinum (2008), şi prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină, Institutiones Linguae Valachicae (2001).

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 14, December 12, 2021, A188
Dictionarium Valachico-Latinum, the first original bilingual lexicon in Romanian

EditorialDiacronia 8, October 7, 2018, A113
Considerations to some forms of the verb a fi: sum and sunt

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)