Editorial
Diacronia 3, 12 februarie, 2016, art. A33 (p. 1–5)https://doi.org/10.17684/i3A33ro

Pentru o istorie a punctuației românești

Adina Chirilă

Afiliații

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest, Bd. Vasile Pârvan 4, 300223 Timișoara, România

Istoric

Primit: 17 noiembrie 2015
Acceptat: 30 noiembrie 2015
Publicat: 12 februarie 2016

Cuvinte-cheie

editarea textelor
filologie

Rezumat

În practica realizării edițiilor academice pentru textele românești din epoca veche și premodernă, chiar atunci cînd se înregistrează cu scrupulozitate, în aparatul critic, și sînt comentate în ample studii lingvistice și filologice variantele fonetice, morfologice, sintactice și lexicale pe care le cunoaște un text, erorile grafice, omisiunile și interpolările ș.a., problema punctuației este rezolvată în mod tacit, prin adăugarea unei punctuații sintactice raționale, după norma modernă. Procedeul are unele avantaje pentru cititorul de azi, însă, în fapt, falsifică textul, întrucît pune pe seama autorului originar, fie și neintenționat, faptele unui agent secundar: editorul. În plus, inexistența la noi a releveelor arheologice perfecte ale acestor texte—care să pună în evidență și habitudinile mai mult sau mai puțin conștientizate și constante ale scribilor din vechime—face imposibilă, deocamdată, alcătuirea unei istorii a punctuației românești. Rămîne aceasta un deziderat însă, a cărui realizare depinde de reevaluarea obiectivă a practicii editoriale contemporane.

Linkuri

 • Text complet (în română; 5 p., 101 KB)
 • 8 referințe și o citare în BDD
 • Formate de citare
  Text:Chirilă, A. (2016). Pentru o istorie a punctuației românești, Diacronia 3 (12 februarie), A33 (1–5), https://doi.org/10.17684/i3A33ro
  BibTeX:@ARTICLE{chirila2016,
   author = {Adina Chirilă},
   title = {Pentru o istorie a punctuației românești},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2016},
   month = {februarie},
   number = {3},
   eid = {A33},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i3A33ro},
   pages = "(1–5)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/3/A33/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2016 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 2252 / 2505 / 4757

 • Descărcări (text complet): 2722 / 2110 / 4832