Eseu
Diacronia 14, 12 decembrie, 2021, art. A199 (p. 1–9)https://doi.org/10.17684/i14A199ro

Un apel pentru predarea scrierii ca proces integrativ cu scop funcțional

Cristina Silvia Vâlcea, Ecaterina Pavel

Afiliații

Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor 29, 500036 Brașov, România

Istoric

Primit: 18 septembrie 2021
Acceptat: 20 octombrie 2021
Publicat: 12 decembrie 2021

Cuvinte-cheie

scriere
procesul de scriere
produsul scrierii
programa școlară
analfabetism funcțional

Rezumat

În România, situația scrierii ca disciplină școlară este una paradoxală: deși discursul general o declară importantă, se investește tot mai puțin în această abilitate; în plus, suferă o puternică opoziție din partea părinților, care ar opta pentru competențe de scriere digitale, considerate mai de perspectivă pentru copiii lor. Minată atît de școală, cît și de societate, scrierea are slabe șanse de a-și dovedi rolul determinant în formarea intelectuală a tinerei generații. În această linie, prezenta lucrare urmărește cartografierea scrierii ca abilitate predată la școală, prezentînd mai întîi abordarea românească a scrierii școlare (ca produs sau proces) și, în al doilea rînd, efectuînd o analiză a exercițiilor și cerințelor dedicate scrierii. Scopul este acela de a sublinia plusurile și minusurile acestora și de a sugera schimbări care ar putea îmbunătăți nu numai percepția asupra scrierii în programa școlară românească, ci și calitatea rezultatelor. Pentru a avea o bună înțelegere asupra modului în care scrierea este percepută de sistemul de învățământ românesc, am considerat că o abordare potrivită este să se analizeze programa școlară emisă și aprobată de Ministerul Educației Naționale și să se evalueze implementarea liniilor directoare oficiale în manualele școlare. Justificarea interesului autorilor pentru scriere este legată de ratele ridicate ale analfabetismului funcțional, de tipul preponderent de evaluare a elevilor (probele scrise) și de incapacitatea în mare măsură recunoscută a elevilor de a-și gestiona cu succes sarcinile de lucru scrise.

Linkuri

 • Text complet (în română; 9 p., 130 KB)
 • Referințe și citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Vâlcea, C. S. & Pavel, E. (2021). Un apel pentru predarea scrierii ca proces integrativ cu scop funcțional, Diacronia 14 (12 decembrie), A199 (1–9), https://doi.org/10.17684/i14A199ro
  BibTeX:@ARTICLE{silvia valcea2021,
   author = {Cristina Silvia Vâlcea, Ecaterina Pavel},
   title = {Un apel pentru predarea scrierii ca proces integrativ cu scop funcțional},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2021},
   month = {decembrie},
   number = {14},
   eid = {A199},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i14A199ro},
   pages = "(1–9)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/14/A199/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2021 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 391 / 418 / 809

 • Descărcări (text complet): 528 / 626 / 1154