Articol
Diacronia 14, 12 decembrie, 2021, art. A197 (p. 1–9)https://doi.org/10.17684/i14A197ro

Gorazd: Portal digital al limbii slave vechi și studiile slavo-române

Vladislav Knoll

Afiliații

Institutul de Studii Slave, Academia de Științe a Republicii Cehe, Valentinská 1, 110 00 Praga, Republica Cehă

Istoric

Primit: 13 septembrie 2021
Acceptat: 5 octombrie 2021
Publicat: 12 decembrie 2021

Cuvinte-cheie

slava veche
slavona românească
lexicografie digitală
lexicografie istorică
română veche
împrumuturi din slavonă

Rezumat

Obiectivul studiului de față este de a prezenta utilitatea proiectului Gorazd: An Old Church Digital Hub pentru cercetătorii care lucrează cu texte românești vechi și cu texte slavone scrise pe teritoriul României de astăzi. Proiectul Gorazd a fost realizat în perioada 2016–2020 și include o cartotecă pentru limba slavă veche și trei baze de date lexicale de texte în slava veche, dintre care cea mai extinsă este reprezentată de versiunea digitalizată și actualizată a monumentalei lucrări Lexicon linguæ palæoslovenicæ (vol. I–IV, 1958–1997) elaborată de către Institutul de Studii Slave al Academiei de Științe din Republica Cehă. Datorită faptului că Proiectul Gorazd utilizează limba engleză ca metalimbaj, aria sa de aplicare nu este limitată la filologii specializați pe slavistică, ci rămîne deschisă și cercetătorilor din domenii înrudite. Dicționarele din cadrul Gorazd Digital Hub pot servi ca instrument de referință nu numai pentru vocabularul slavonic cu cele mai vechi atestări și semantica acestuia, ci și pentru concordanțele biblice ale celei mai vechi redacții a Bibliei slavone și cele mai vechi forme morfologice atestate ale slavei vechi.

Linkuri

 • Text complet (în română; 9 p., 168 KB)
 • 3 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Knoll, V. (2021). Gorazd: Portal digital al limbii slave vechi și studiile slavo-române, Diacronia 14 (12 decembrie), A197 (1–9), https://doi.org/10.17684/i14A197ro
  BibTeX:@ARTICLE{knoll2021,
   author = {Vladislav Knoll},
   title = {Gorazd: Portal digital al limbii slave vechi și studiile slavo-române},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2021},
   month = {decembrie},
   number = {14},
   eid = {A197},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i14A197ro},
   pages = "(1–9)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/14/A197/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2021 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 597 / 778 / 1375

 • Descărcări (text complet): 550 / 664 / 1214