Editorial
Diacronia 14, 12 decembrie, 2021, art. A187 (p. 1–12)https://doi.org/10.17684/i14A187ro

Considerații sintetice asupra originii și apariției limbajului uman

Francisc Gafton

Afiliații

Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

Istoric

Primit: 20 octombrie 2021
Acceptat: 26 octombrie 2021
Publicat: 12 decembrie 2021

Cuvinte-cheie

originea limbajului
evoluție
comportament biosocial
plurimodal

Motto

„Prima sum: primatum nil a me alienum puto.” (Earnest Albert Hooton)

Rezumat

Limbajul uman (vocal-articulat) poate fi privit deopotrivă ca structură și organ, și ca instrument și comportament biosocial. Temelia sa este materială și motorie, iar dezvoltarea procesual-istorică. Examinînd relația dintre momentul inițial (gest) și rezultatul actual (limbaj vocal-articulat)—la nivelele motor și neural—se înțelege că activitățile mentale apar și se dezvoltă ca urmare a interacțiunilor organismului biologic cu mediul natural și social. Prin urmare, apariția sa nu se produce în consecința unei revoluții sau a unui salt evolutiv, ci ca urmare a unei dezvoltări organice și treptate, petrecute în mediu biosocial și avînd același tip de premise. La apariția sa au contribuit numeroase elemente (structuri osoase, musculare, nervoase, genetice) direcționate de evenimente sociale care au produs comportamente, al căror exercițiu a condus la anumite dezvoltări.

Întrucît a generat o diversificare structurală și comportamentală și întrucît a putut servi evoluției, o astfel de dezvoltare a putut fi speculată de organismul biologic și social, astfel încît indiferent de spațiu, de timp, de elemente de context particular, de la un anumit nivel de dezvoltare încolo, diferitele comunități umane, răspîndite pe glob au prezentat tendința intrinsecă de a dezvolta această facultate.

Linkuri

 • Text complet (în română; 12 p., 132 KB)
 • Referințe și citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Gafton, F. (2021). Considerații sintetice asupra originii și apariției limbajului uman, Diacronia 14 (12 decembrie), A187 (1–12), https://doi.org/10.17684/i14A187ro
  BibTeX:@ARTICLE{gafton2021,
   author = {Francisc Gafton},
   title = {Considerații sintetice asupra originii și apariției limbajului uman},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2021},
   month = {decembrie},
   number = {14},
   eid = {A187},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i14A187ro},
   pages = "(1–12)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/14/A187/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2021 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 360 / 414 / 774

 • Descărcări (text complet): 794 / 605 / 1399