Articol
Diacronia 13, 13 iunie, 2021, art. A183 (p. 1–10)https://doi.org/10.17684/i13A183ro

Insulta – între disfemism și marcă a proximității afective

Roxana Pașca

Afiliații

Facultatea de Litere, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Str. Victoriei 76, 430122 Baia Mare, România

Istoric

Primit: 26 iunie 2021
Acceptat: 6 iulie 2021
Publicat: 18 august 2021

Cuvinte-cheie

sociolingvistică
insultă
disfemism
teoria relevanței
clasificarea insultelor

Rezumat

Prezentul demers investigativ propune o analiză a insultei din perspectivă socio-, pragma- și psiholingvistică, avînd scopul de a releva caracterul complex al acestui tip de comunicare.

Pornind de la premisa că insulta, ca act reactiv de limbaj, este dependentă atît de intențiile emițătorului, cît și de felul în care colocutorul decodifică enunțul, am propus o taxonomie bazată pe scopul ilocuționar (insulte motivate—cu scop ilocuționar negativ sau pozitiv—și insulte nemotivate) și pe conținutul propozițional (insulte directe—în cadrul acestei categorii, am analizat inovațiile lexicale generate de pandemia de Covid-19, în special, utilizarea disfemică a adjectivului participial (substantivizat) covidat—și insulte indirecte).

Cu toate că discursul oral furnizează datele necesare manifestării insultelor, am ales drept corpus, pe lîngă secvențele selectate din emisiuni televizate, mesajele scrise pe diverse site-uri de socializare și secvențe excerptate de pe forumuri online, unde, sub protecția anonimatului, utilizatorii sunt dezinhibați și încalcă normele lingvistice social impuse, fără teama de a fi trași la răspundere pentru acțiunile lor.

Linkuri

 • Text complet (în română; 10 p., 223 KB)
 • 6 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Pașca, R. (2021). Insulta – între disfemism și marcă a proximității afective, Diacronia 13 (18 august), A183 (1–10), https://doi.org/10.17684/i13A183ro
  BibTeX:@ARTICLE{pasca2021,
   author = {Roxana Pașca},
   title = {Insulta – între disfemism și marcă a proximității afective},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2021},
   month = {august},
   number = {13},
   eid = {A183},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i13A183ro},
   pages = "(1–10)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/13/A183/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2021 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 486 / 444 / 930

 • Descărcări (text complet): 738 / 634 / 1372