Roxana Pașca

Roxana Pașca și-a susținut teza de doctorat cu titlul Tabuul lingvistic – o analiză pragmalingvistică, avînd-o coordonatoare pe doamna prof. univ. dr. habil. Daiana Felecan, din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare. A scris recenzii și articole în domeniul lexicologiei, al onomasticii, al socio-, pragma- și psiholingvisticii, publicate atît în reviste ca „Philologica Jassyensia”, „Limba română” (Chișinău), „Buletin Științific, fascicula Filologie” (Baia Mare), cît și în volume de tip proceedings (Conferința Internațională de Onomastică „Numele și numirea”; Conferința Internațională „Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity”).

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 13, 13 iunie, 2021, A183
Insulta – între disfemism și marcă a proximității afective

NecrologDiacronia 12, 27 decembrie, 2020, A176
In memoriam Nicolae Felecan (1941–2020)

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)