Articol
Diacronia 11, 10 iunie, 2020, art. A163 (p. 1–89)https://doi.org/10.17684/i11A163ro

Despre Arhiva veche a Tribunalului județului Lăpușna și despre cele 2345 de documente ale sale din secolele XV–XIX

Petronel Zahariuc

Afiliații

Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

Istoric

Primit: 23 aprilie 2020
Acceptat: 2 mai 2020
Publicat: 10 iunie 2020

Cuvinte-cheie

Moldova
Basarabia
sate
documente medievale
documente premoderne

Rezumat

La 10 iulie 1926, Prim-Președintele Tribunalului Lăpușna, judecătorul Eugen Ionescu-Dârzeu, și directorul regional al Arhivelor României, L. T. Boga, au semnat actul de predare-primire a arhivei vechi a Tribunalului Lăpușna, care cuprindea aproximativ 2345 de documente. La inventariere, L. T. Boga și arhiviștii de la Chișinău au întocmit un opis, care a fost dactilografiat în mai multe exemplare, dintre care unul (exemplarul 3), pe care îl publicăm acum, a ajuns în colecțiile Bibliotecii Academiei Române, probabil din arhiva judecătorului E. Ionescu-Dârzeu. Astăzi, această colecție a fost integrată în Fondul 220 de la Arhivele de la Chișinău. În urma unei priviri de ansamblu asupra documentelor publicate din această arhivă, pot opina că aproximativ un sfert (în jur de 500) au fost editate, mai ales de L. T. Boga și de editorii colecției Moldova în epoca feudalismului, rămînînd pe seama cercetătorilor de acum și din viitor editarea integrală sau în rezumat, tematic sau cronologic, a altor acte din această colecție.

Pînă la împlinirea acestui deziderat, prin editarea critică acestui opis sînt introduse în circuitul științific aproximativ 2000 de documente, chiar dacă sub formă de rezumat. Acest important instrument de lucru arhivistic, cuprinde informații inedite despre istoria Moldovei, mai ales a ținuturilor din stînga Prutului, de dinainte și de după 1812, atît privitoare la istoria politică și socială, cît și la istoria locală, la toponimie sau la genealogie.

Linkuri

 • Text complet (în română; 89 p., 975 KB)
 • 2 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Zahariuc, P. (2020). Despre Arhiva veche a Tribunalului județului Lăpușna și despre cele 2345 de documente ale sale din secolele XV–XIX, Diacronia 11 (10 iunie), A163 (1–89), https://doi.org/10.17684/i11A163ro
  BibTeX:@ARTICLE{zahariuc2020,
   author = {Petronel Zahariuc},
   title = {Despre Arhiva veche a Tribunalului județului Lăpușna și despre cele 2345 de documente ale sale din secolele XV–XIX},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2020},
   month = {iunie},
   number = {11},
   eid = {A163},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i11A163ro},
   pages = "(1–89)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/11/A163/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2020 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 1155 / 958 / 2113

 • Descărcări (text complet): 2310 / 1257 / 3567