Petronel Zahariuc

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 11, 10 iunie, 2020, A163
Despre Arhiva veche a Tribunalului județului Lăpușna și despre cele 2345 de documente ale sale din secolele XV–XIX

ArticolDiacronia 9, 7 mai, 2019, A130
Despre desfacerea proprietăților din Moldova după pacea de la București (1812). Cîteva adăugiri

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)