Articol
Diacronia 11, 10 iunie, 2020, art. A160 (p. 1–21)https://doi.org/10.17684/i11A160ro

Popularizarea relativității lingvistice

Spiros A. Moschonas

Afiliații

Departamentul de Studii ale Comunicării și Mass-Media, Universitatea Națională și Capodistriană din Atena, 1 Sofocleous Str., 10559 Atena, Grecia

Istoric

Primit: 5 decembrie 2019
Acceptat: 4 mai 2020
Publicat: 10 iunie 2020

Cuvinte-cheie

antropologie lingvistică
psiholingvistică
etnolingvistică
istoria limbii

Rezumat

Lucrarea de față distinge trei faze ale popularizării relativității lingvistice: faza inițiată de Benjamin Lee Whorf însuși; o a doua fază, în care relativitatea lingvistică a fost formulată și testată ca ipoteză de cercetare; și faza curentă, în care afirmații întemeiate pe relativitatea lingvistică apar în mass media. Pentru a diagnostica răspîndirea acestui fenomen, am avut în vedere 560 de articole în engleză și greacă, apărute în presa tipărită și electronică. Articolele au fost publicate de-a lungul perioadei 2010–2019. Pot fi împărțite, nu absolut neechivoc, în optsprezece categorii. Unele dintre articole relatează explicit despre cercetări asupra relativității lingvistice, în timp ce altele, abordînd teme diverse—eficiența discursului managerial, justețea corectitudinii politice, posibilitatea de a comunica cu ființele extraterestre etc.—, operează implicit cu idei stimulate de relativitatea lingvistică. Numărul mare de categorii, precum și existența tacită a unor asemenea idei într-un număr crescînd de articole sînt indicatori ai gradului de popularitate atins de relativitatea lingvistică în discursul lingvisticii populare.

Linkuri

 • Text complet (în română; 21 p., 436 KB)
 • 2 referințe și 0 citări în BDD
 • Formate de citare
  Text:Moschonas, S. A. (2020). Popularizarea relativității lingvistice, Diacronia 11 (10 iunie), A160 (1–21), https://doi.org/10.17684/i11A160ro
  BibTeX:@ARTICLE{a. moschonas2020,
   author = {Spiros A. Moschonas},
   title = {Popularizarea relativității lingvistice},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2020},
   month = {iunie},
   number = {11},
   eid = {A160},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i11A160ro},
   pages = "(1–21)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/11/A160/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2020 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 921 / 1103 / 2024

 • Descărcări (text complet): 1719 / 2435 / 4154