Recenzie
Diacronia 10, 7 noiembrie, 2019, art. A151 (p. 1–2)https://doi.org/10.17684/i10A151ro

Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820–1845). IX. Ținutul Vaslui. Partea 1 (1820), volum editat de Mircea Ciubotaru și Lucian-Valeriu Lefter, Casa Editorială Demiurg Plus, Iași, 2016, 514 p.

Daniela Butnaru

Afiliații

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Str. Th. Codrescu 2, 700481 Iași, România

Istoric

Primit: 26 septembrie 2019
Acceptat: 6 octombrie 2019
Publicat: 7 noiembrie 2019

Linkuri

 • Text complet (în română; 2 p., 72 KB)
 • Formate de citare
  Text:Butnaru, D. (2019). Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820–1845). IX. Ținutul Vaslui. Partea 1 (1820), volum editat de Mircea Ciubotaru și Lucian-Valeriu Lefter, Casa Editorială Demiurg Plus, Iași, 2016, 514 p., Diacronia 10 (7 noiembrie), A151 (1–2), https://doi.org/10.17684/i10A151ro
  BibTeX:@ARTICLE{butnaru2019,
   author = {Daniela Butnaru},
   title = {Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820–1845). IX. Ținutul Vaslui. Partea 1 (1820), volum editat de Mircea Ciubotaru și Lucian-Valeriu Lefter, Casa Editorială Demiurg Plus, Iași, 2016, 514 p.},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2019},
   month = {noiembrie},
   number = {10},
   eid = {A151},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i10A151ro},
   pages = "(1–2)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/10/A151/ro}
  }

Drepturi de autor

© 2019 Autorii. Drepturile de publicare aparțin Revistei. Textul este accesibil în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței Open Access CC-BY.

Statistici (RO/EN/Total)

 • Vizualizări (această pagină): 792 / 488 / 1280

 • Descărcări (text complet): 1333 / 1334 / 2667