Daniela Butnaru

Angajată din 2002 la Departamentul de toponimie al Institutului de Filologie Română "A. Philippide" din Iaşi, am obţinut titlul de doctor filologie cu o teză despre toponimia din bazinul hidrografic al Neamţului. Am susţinut comunicări şi am publicat capitole, studii, articole, recenzii pe teme de toponimie şi antroponimie, sociolingvistică şi lexicografie. Sînt coautor la Micul dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic), partea 1. Toponime personale.

Texte publicate în „Diacronia”

RecenzieDiacronia 10, 7 noiembrie, 2019, A151
Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820–1845). IX. Ținutul Vaslui. Partea 1 (1820), volum editat de Mircea Ciubotaru și Lucian-Valeriu Lefter, Casa Editorială Demiurg Plus, Iași, 2016, 514 p.

RecenzieDiacronia 9, 7 mai, 2019, A138
Elena Isabelle Tamba, Povestea unor locuri. Monografia toponimică a comunei Filipești, județul Bacău, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2018, 234 p.

RecenzieDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A128
„Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCOL), Anul X, Nr. 1–2, 2017, 334 p.

ArticolDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A121
O analiză diacronică a cîmpului hidronimului Crasna

RecenzieDiacronia 6, 30 septembrie, 2017, A95
Cristina Florescu (ed.), Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (științific versus popular), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Colecția Dicționarele Editurii Universității, Seria Lexikon, Iași, 2015, 712 p. (cu CD-Rom)

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)