Daniela Butnaru

Angajată din 2002 la Departamentul de toponimie al Institutului de Filologie Română "A. Philippide" din Iaşi, am obţinut titlul de doctor filologie cu o teză despre toponimia din bazinul hidrografic al Neamţului. Am susţinut comunicări şi am publicat capitole, studii, articole, recenzii pe teme de toponimie şi antroponimie, sociolingvistică şi lexicografie. Sînt coautor la Micul dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic), partea 1. Toponime personale.

Articles published in “Diacronia”

Book reviewDiacronia 10, November 7, 2019, A151
Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820–1845). IX. Ținutul Vaslui. Partea 1 (1820), volum editat de Mircea Ciubotaru și Lucian-Valeriu Lefter, Casa Editorială Demiurg Plus, Iași, 2016, 514 p.

Book reviewDiacronia 9, May 7, 2019, A138
Elena Isabelle Tamba, Povestea unor locuri. Monografia toponimică a comunei Filipești, județul Bacău, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2018, 234 p.

Book reviewDiacronia 8, October 7, 2018, A128
„Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCOL), Year X, No. 1–2, 2017, 334 p.

ArticleDiacronia 8, October 7, 2018, A121
A diachronic analysis of the Crasna hydronim field

Book reviewDiacronia 6, September 30, 2017, A95
Cristina Florescu (ed.), Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (științific versus popular), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Colecția Dicționarele Editurii Universității, Seria Lexikon, Iași, 2015, 712 p. (cu CD-Rom)

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)