Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dimensiunea afectiv-estetică a predicii religioase creştine

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, II, Secțiunea Pragmatică și stilistică, p. 25
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The Affective and Aesthetic Area of Christian Religious Preaching Discourse] The emotional side of the religious discourse is represented by the figures of speech, whose role is to emphasize the verbal expression, raise awareness and persuade the listeners. The analysis of figures of speech in religious preaching revealed their functional ambiguity rather than their aesthetic value, with an emphasis on language and argumentative value; they are forming themselves as arguments, and have a pragmatic value, facts which ultimately bring the message closer to listeners’ awareness. All figures of speech have a three-dimensional construction: argumentative, pragmatic, and aesthetic.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
21Tudor VianuProblemele metaforei și alte studii de stilisticăESPLA1957

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: