Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O perspectivă contextuală asupra antonimiei

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 183
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[A Contextual Perspective on Antonymy] Sîrbu (1977) distinguished between diagnostic and non-diagnostic antonymic contexts. He considered the former characteristic only to antonyms and a means to verify the antonymic status of two words. We show here, using a large corpus and modern research methods, that, in the case of antonymy, unlike in that of other semantic relations, one cannot speak about contexts specific to the co-occurrence of antonyms: such contexts are not specific to antonyms, they even allow the occurrence of words between which no semantic relation can be recognized; only in a small percent of the situations such contexts exhibit the co-occurrence of antonyms.
For the cases when there is a semantic opposition between two synonymy sets, we showed that antonymy is established at the word level rather than at the level of the whole synonymy set. Only in a very limited number of contexts each word in a synonymy set is used as the antonym of any word in the second synonymy set.
We conclude that antonymy is not a context-dependent relation, but has an immanent force of manifesting itself in context.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: