Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Echivalenţă şi traducere în sfera prepoziţiei

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Gramatică, p. 113
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Equivalence and Translation regarding the Prepositions] The article presents the difficulties of translation of Romanian prepositions in French and English. We mentioned the types and the modalities of translation in general and the main difficulties regarding the translation of prepositions: the differences of structure between the two languages, the different modalities of translation for the semantically empty prepositions and for the spatial an temporal prepositions.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

43Roger T. BellTeoria şi practica traduceriiPolirom2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: