Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the necessity of precious terms: euphemisms and culture specific elements

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 1, p. 406-410
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:The present paper aims at debating upon the necessity of such controversial terms as euphemisms and culture specific elements. Thus, the article wishes to be perceived as an explanatory defence-attempt regarding euphemisms as mark of the ‘politically correct’ social imposition upon language or of the special extra-care imposed by the translation of the culture specific elements. Moreover, we intend to underline the power words can be endowed with and the varied images they can enhance.
Cuvinte-cheie:communication, power of words, context, meaning, linguistic evolution
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: