Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Challenges upon translating culture-carrier literary works. Case study – translating Bubico, by I.L. Caragiale

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 4, p. 119-123
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:No wonder that the most difficult to translate literary works are the ones considered to embrace the cultural essence of a people. Together with the Master students in Anglo-American Studies of the Masters Programme within the ”Petru Maior” University of Tg. Mureș, we will try to render a fair transdaptation of a very difficult to translate literary work, i.e. ”Bubico”, by I.L. Caragiale (excerpts), in order to underline the challenges found upon translation.
Cuvinte-cheie:culture specific items, humour, language, difficulty in translation
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: