Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Remarks on the feminine anthroponyms used by George Coşbuc in his poetical works

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 4, p. 28-35
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:A careful analysis of onomastics’s in Coşbuc’s poetical works leads to surprising results. It shows that the poet was inspired equally by Romanian history (mainly that of Moldova) and the universal history. Also, contrary to some opinions, biblical names often appear in his poetry. Onomastics research of Coşbuc’s poetry is, from our point of view, a necessary step in order to better understand the linguistic elements of great expressiveness, revealing new facets of poetic language arts. Certainly, the name appearing in texts are not chosen at random, having them almost every time play a role. They rarely occur only because of pure versification needs. It is also well known that the poet had concerns in onomastics. In various studies he explained the formation of names, their history and symbolism.
Cuvinte-cheie:Coșbuc, anthroponyms, onomastics, Romanian poetry, linguistics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

3Liliana SoareŞcoala Ardeleană. Aspects of the Linguistic TerminologySCOL, IV (1-2), 2712011pdf
html
21Ioan PătruțStudii de onomastică româneascăEditura Clusium2005
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: