Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Trei tipuri de factori implicați în omisiunea complementului direct în limba română

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Lingvistică teoretică și aplicată, p. 475-484
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Trois types de facteurs gérant l’omission du complément d’objet direct en roumain]
Dans cet article, nous nous concentrons sur l’identification des facteurs légitimant l’omission du complément d’objet direct en roumain. Si dans la littérature nous observons que la plupart des analyses proposées sont monofactorielles, nous montrons ici que, pour une meilleure couverture empirique, on a besoin d’une approche multifactorielle: l’omission des objets directs est guidée par trois types de facteurs: (i) facteurs lexico-sémantiques (certains types de prédicats qui sélectionnent des arguments avec un certain rôle sémantique permettent naturellement l’omission de leur argument), (ii) facteurs constructionnels (certains contextes syntaxiques facilitent l’omission d’un objet direct), (iii) et enfin des facteurs socio-discursifs (certains genres narratifs et certains contextes socio-professionnels autorisent l’omission avec des verbes qui normalement ne le permettent pas).
Cuvinte-cheie:omission, complément d’objet direct, analyse multifactorielle
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

12Martine Coene, Larisa AvramNull objects and accusative clitics in RomanianBWPL, XI (1)2009pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: