Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Abordarea linvistico-pragmatică a traducerilor prozei pentru copii scrise de Spiridon Vangheli

Autor:
Publicația: Studii de traductologie românească. I. Discurs traductiv, discurs metatraductiv. In honorem professoris Ileana Oancea, p. 216-250
ISBN:978-973-125-525-5
Editori:Georgiana Lungu-Badea, Nadia Obrocea
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:This article aims at analysing the strategies applied in the translation of a particular type of literary text, namely children’s literature. In spite of some simplistic approaches to the issues arising from the translation of such texts, in reality, the translation of these really special texts requires multiple psycholinguistic, socio-cultural, educational, and emotional skills in order to produce an adaptation of the translated texts, at different levels of intervention in the basic text, which nevertheless should remain “harmless” compared to the message included by the author of the original in the canvas of the created literary work.
Cuvinte-cheie:Spiridon Vangheli, literary translation for children, direct/indirect translation, socio-cultural interferences/discrepancies, translation strategies
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

2Ludmila Zbanţ, Cristina ZbanţAbordarea textuală a traducerii în viziunea lui Eugeniu CoşeriuALIL, LI, 4272011pdf
html
104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: