Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Irina Mavrodin. În căutarea traducerii perfecte

Autor:
Publicația: Studii de traductologie românească. I. Discurs traductiv, discurs metatraductiv. In honorem professoris Ileana Oancea, p. 67-87
ISBN:978-973-125-525-5
Editori:Georgiana Lungu-Badea, Nadia Obrocea
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Few translators have been able to penetrate the poetic, multi-layered, and dense Proustian text, to carry out the project, and to be left with a generic sense of wonder, capable of mobilising the spirit infinitely. Irina Mavrodin was one such translator. The difficulty in reading, interpreting and, finally, translating the Proustian prose resides in the fact that that unique syntactic sequence has its own logic, its own grammar, which only its creator fully understood. The translator’s monumental task is to enter the author’s mind and the subtleties of a primarily self-reflexive mechanism, and to write about this act.
Cuvinte-cheie:translation, writing, creator, novel, poetic
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

26Georgiana Lungu-BadeaIdei și metaidei traductive românești
Secolele XVI-XXI
Editura Eurostampa; Editura Universității de Vest2013; 2015
52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: