Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva precizări cu privire la nerealizarea obiectului direct

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 309
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:În acest articol ne propunem să facem câteva observații referitoare la fenomenul obiectului direct nul în limba română, pornind de la o descriere a situațiilor în care acest fenomen este permis. Pe baza distincțiilor din bibliografie, delimităm două tipuri de obiect direct neexprimat, (i) cu lectura indefinită și (ii) cu lectură definită, și încercăm să prezentăm factorii de natură lexicală / sintactică / discursivă care favorizează apariția construcțiilor cu obiect direct neexprimat.
Cuvinte-cheie:obiect direct nul, (verb de) activitate, definit, indefinit
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

12Martine Coene, Larisa AvramNull objects and accusative clitics in RomanianBWPL, XI (1)2009pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: